main-bg

Ismerkedjen meg a REVITAL I projektünkkel

Természeti források revitalizációjának környezeti vizsgálata Aknaszlatinán a Felső-Tisza-medence további szennyezésének megakadályozása érdekében egy átfogó monitoring rendszer kialakításával - REVITAL I

Projekt száma: HUSKROUA/1702/6.1/0072).

A megvalósítás időtartama: 24 hónap.

Finanszírozás: 968 235, 80 euró (Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020).(össz: 1.075.817,59)

Prioritás: 6.1. A környezet fenntartható használata a határmenti területen – a természeti erőforrások megőrzése, az üvegházhatású gázkibocsátás és a folyószennyezettség csökkentését célzó intézkedések

Tematikus célkitűzés: Környezetvédelem, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és hatásainak enyhítése

Projektleírás

A projekt fő tevékenységeire Aknaszlatina bányában kerül sor. Tekintettel a kiterjedt területre, ahol a határokon átnyúló helyzetre káros hatások lépnek fel, kutatásokat és egyéb kapcsolódó tevékenységeket folytatnak, valamint átfogó megfigyelési rendszert dolgoznak ki a potenciálisan érintett területre. A Tisza folyó felső medencéjében található terület veszélyeztetett az elhagyott bányakomplexumból származó állandó előre nem látható szennyezés miatt. Solotvyno falu és a Sighetu Marmatia határvidéke szintén szenved, mindkét település az ukrán-román határon helyezkedik el, ezért kifejezett határokon átnyúló hatásuk van. A Tisza és a Duna vízgyűjtő területe szélesebb része környezeti hatásoktól szenved.

A minisztériumi szinten jóváhagyott Integrált Tisza vízgyűjtő-gazdálkodási terv (ITRBMP) szerint a bányászat okozta véletlenszerű szennyezés kockázata sokkal magasabb a Tisza-medencében, mint a Duna medrében.

A Tisza-folyót érintő súlyos környezeti hatásokat az Aknaszlatinai-i sóbánya katsztrófája okozta 2008-ban, ami azt jelenti, hogy a folyó sószennyezettsége meghaladja az átlagos szint tízszeresét.

A talaj és a felszíni vizek sószennyeződése mellett a beomlott bánya ürege és annak fokozott hatása folyamatos veszélyt jelentenek az emberi életre.

A problémák teljes feltárására két uniós missziót (2016) szerveztek annak érdekében, hogy átfogó kockázatértékelést végezzenek a célterületen. A jelentés környezetvédelmi intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat tartalmaz.

A REVITAL I az első olyan tevékenység, amelynek célja a környezeti javaslatok fokozatos megvalósítása. A REVITAL I  fő célja, hogy megalapozza az Aknaszlatinai sóbánya és a környező terület revitalizációs folyamatának megteremtését a határokon átnyúló együttműködés elmélyítésével. 3 konkrét célkitűzést azonosítottak: 1. a jelenlegi környezeti állapot megvizsgálása és értékelése az Aknaszlatinai sóbánya és annak szélesebb környezetében az innovatív technológia segítségével, 2. vizsgálati monitoring létrehozása egy jövőbeni integrált monitoring rendszer kidolgozása a felszíni és a közeli víz, talaj mozgásának minőségi, mennyiségi változásainak figyelemmel kísérésére. 3. a tudatosság növelése és a projekt eredményeinek elmozdítása különböző szinteken.

Ez nem csak a helyiek számára fontos, hanem a probléma jellegére tekintettel a Tisza-folyó mentén fekvő településekre mind a négy országban.  A projekt egy stratégiai koncepciójegyzéket, egy elemző dokumentumot és ajánlásokat fog készíteni a jövőbeli döntéshozatali tevékenységekre minden szinten.

A partnerség összetétele

A projektpartnerek széles körű tapasztalattal rendelkeznek az uniós projektek kidolgozásában és irányításában. A projekt összetettsége, földrajzi helyzete és tevékenységének jellege miatt mind a hat azonosított partner, minden résztvevő jelentős. A projekt vezető pályázója (LA) a Tisza ETT, a Kárpátaljai (UA) és a Szabolcs-Szatmát-Bereg megyék (HU) által alapított nonprofit szervezet. Fő feladata a tagok közötti határokon átnyúló együttműködés előmozdítása a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése érdekében. A pályázatírásban és projektmenedzsmentben szerzett tapasztalattal rendelkező partnerek biztosítják a projekt koordinációját, kommunikációját, nyomon követését, értékelését és a feladatok terjesztését az összes többi projektpartner támogatásával. A projekt gyakorlati részéről (adatgyűjtés, felmérések stb.) olyan történelmi hagyományokkal rendelkező intézmények, mint a Miskolci Műszaki Egyetem (L1) a Kassai (L4), az ukrán Földtani Tudományok Intézete (L5), valamint Nemzeti Tudományos Akadémia,és Kiev is hozzájárul a projekthez. Az Aknaszlatinai Falusi Tanács (L2) szerepe is alapvető fontosságú a helyi tudás, és felelősségvállalás miatt. A román Sighetu Marmatiei (Máramarossziget) (L3) területi hatással van a tervezett projekt végrehajtására, és tapasztalt vezetői már részt vettek az EU által finanszírozott projektek többségében, ezért fontos az események megszervezésében és a terjesztésben való részvételük, tevékenységük, és a szakmai munkájuk is.

A projekt konkrét célkitűzései

SO1 A Tisza-medence jelenlegi környezeti állapotának javítása, különösen Aknaszlatina területén, az Aknaszlatinai sóbánya és környéke jelenlegi környezeti állapotának vizsgálatával. A jelenlegi állapot felmérések és adatgyűjtések a partnerintézményekkel együttműködve innovatív technológiát terveznek. A tudásalapú felmérések és egyéb tevékenységek révén a térség revitalizációjának középtávú és hosszú távú bázisa, valamint egy komplex monitoring rendszer megtervezése;


SO2 A vízben és a talajban bekövetkezett változásokat működés közben a vizsgáló ellenőrző rendszere mérje. A paraméterek egy komplex felügyeleti rendszerre vannak állítva.

Az SO1 eredményein alapuló felkészülés az Aknaszlatina térségben a felszín feletti, és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi változásainak és talajmozgásának nyomon követésére szolgáló szélesebb regionális keretbe illeszkedő komplex monitoring rendszer megtervezésére. A monitoringhálózatnak két célja van: 1. adatokat szolgáltatni és a célterület értékelésére és tervezésére vonatkozó információkat feldolgozni, 2. visszajelzést kapni az alkalmazott fizikai modell hatékonyságáról és a meghozott intézkedésekről. A káros hatások mértékének meghatározása érdekében összegyűjtjük és feldolgozzuk mind a helyi, mind a határokon átnyúló szinten gyűjtött adatokat.

A SO3 tájékoztatja a nyilvánosságot, és részt vesz a természeti erőforrások fenntartható használatának átfogó folyamatában. Az ukrán érdekeltek képességeinek bővítése a határokon átnyúló együttműködés révén.

 
Tevékenységek – a tudatosság növelése és a projekt eredményeinek előmozdítása a különböző szinteken a SO3-n belül. A projekt eredményeinek határokon átnyúló szintű népszerűsítése nemcsak a szélesebb közönség (ideértve a turistákat és látogatókat), hanem a döntéshozók számára is szükséges. A kommunikációs termékek és események hozzájárulnak a tudatosság növeléséhez, más projektek és további kutatások elvégzésében, miközben támogathatja a sürgősségi szolgálatok tevékenységét is.