main-bg

Ismerkedjen meg a REVITAL I projektünkkel

Természeti források revitalizációjának környezeti vizsgálata Aknaszlatinán a Felső-Tisza-medence további szennyezésének megakadályozása érdekében egy átfogó monitoring rendszer kialakításával - REVITAL I

Projekt száma: HUSKROUA/1702/6.1/0072

A megvalósítás időtartama: 2019.szeptember 1. – 2021. augusztus 31.

EU támogatás mértéke: 968 235, 80 euró (Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020).

A projekt teljes összege: 1.075.817,59 euró.

Prioritás: 6.1. A környezet fenntartható használata a határmenti területen – a természeti erőforrások megőrzése, az üvegházhatású gázkibocsátás és a folyószennyezettség csökkentését célzó intézkedések

Tematikus célkitűzés: Környezetvédelem, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és hatásainak enyhítése

Projektleírás

A projekt fő tevékenységeire az Aknaszlatinai Sóbánya területén kerül sor. Tekintettel a terület nagyságára, ahol határokon átnyúló káros hatások lépnek fel, kutatásokat és egyéb kapcsolódó tevékenységeket folytatnak a partnerek, valamint átfogó monitoring rendszert dolgoznak ki a potenciálisan érintett terület revitalizálása érdekében A Tisza folyó felső medencéje veszélyeztetett az elhagyatott bányakomplexumból származó állandó szennyezés miatt. A káros hatásokban Aknaszlatina és Máramarossziget települések egyaránt érintettek, hiszen a két település közvetlenül az ukrán-román határon helyezkedik el, ezért a szennyezésnek jelentős határokon átnyúló hatása is van. A káros hatások kiterjednek a Tisza és a Duna folyók vízgyűjtő területeire is.

A minisztériumi szinten jóváhagyott Integrált Tisza Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv szerint a bányászat okozta szennyezés kockázata sokkal magasabb a Tisza-medencében, mint a Duna-medencében.

A Tisza folyót érintő súlyos környezeti hatásokat az Aknaszlatinai Sóbánya katasztrófája okozta 2008-ban, amikor a bányajáratok beomlásai miatt a folyó sószennyezettsége meghaladta az átlagos érték tízszeresét.

A talaj és a felszíni vizek sószennyeződése mellett a beomlott bányajáratok is folyamatos veszélyt jelentenek az emberi életre a településen.

A problémák teljes feltárására két uniós misszió (2016) került megszervezésre annak érdekében, hogy átfogó kockázatértékelés készüljön a célterületről. A jelentések környezetvédelmi intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat is tartalmaznak.

A REVITAL I az első olyan projekt, amelynek célja a missziók által a környezetvédelemre tett javaslatok fokozatos megvalósítása. A REVITAL I  projekt fő célja, hogy megalapozza az Aknaszlatinai Sóbánya és a környező területek revitalizációs folyamatának megteremtését a határokon átnyúló együttműködés elmélyítésével. A projekt megvalósítása során 3 konkrét célkitűzést azonosítottak a partnerek: 1. a jelenlegi környezeti állapot vizsgálata és értékelése az Aknaszlatinai Sóbánya környezetében innovatív robottechnológia segítségével, 2. integrált monitoring rendszer kidolgozása a felszíni és a felszín alatti víz, továbbá a talaj mozgásának minőségi, és mennyiségi változásainak figyelemmel kísérése érdekében, 3. a tudatosság növelése és a projekt eredményeinek megismertetése különböző szinteken.

A projekt megvalósítása nemcsak a helyiek számára fontos, hanem a probléma jellegére tekintettel a Tisza folyó mentén fekvő településekre is valamennyi érintett országban. 

A partnerség összetétele

A projektpartnerek széles körű tapasztalattal rendelkeznek az uniós projektek kidolgozásában és irányításában. A projekt összetettsége, földrajzi kiterjedése és tevékenységének jellege miatt mind a hat partner szerepe jelentős. A projekt vezető pályázója (LA) a Tisza ETT, a Kárpátaljai Megyei Tanács (UA) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Közgyűlés valamint Kisvárda Város Önkormányzata (HU) által alapított nonprofit szervezet. Fő feladata a tagok közötti határokon átnyúló együttműködés előmozdítása a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése érdekében. A pályázatírásban és projektmenedzsmentben szerzett tapasztalattal rendelkező partnerek biztosítják a projekt koordinációját, kommunikációját, értékelését és az elvégzett feladatok nyomon követését a projektpartnerek támogatásával. A projekt gyakorlati részének magas fokú kivitelezését (adatgyűjtés, felmérések stb.) olyan szakmai intézmények, mint a Miskolci Egyetem (L1) a Kassai Műszaki Egyetem (L4) és az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Földtani Tudományok Intézete (L5) szakértői biztosítják. Aknaszlatina Önkormányzatának (L2) és a romániai Sighetu Marmatiei (Máramarossziget) Önkormányzatának (L3) szerepe alapvető fontosságú a projektben a helyi tudás és felelősségvállalás miatt, továbbá ezek a települések közvetlenül érintettek a térséget sújtó ökológiai katasztrófában és annak hatásaiban.

A projekt konkrét célkitűzései

1. célkitűzés: a Tisza-folyó és vízgyűjtő területe jelenlegi környezeti állapotának javítása, különösen Aknaszlatina területén, az Aknaszlatinai Sóbánya és környéke jelenlegi környezeti állapotának folyamatos monitoringozásával. Az archív adatok gyűjtése és feldolgozása a partnerintézményekkel együttműködve. A tudásalapú felmérések és egyéb tevékenységek alapján a térség revitalizációjának biztosítása közép és hosszú távon, továbbá komplex monitoring rendszer megtervezése a régióban;
2. célkitűzés: a víz és a talaj mozgásának változását egy működő nyomon követési rendszer méri. Ennek paraméterei egy komplex felügyeleti rendszer alapján kerülnek beállításra.

Az 1. célkitűzés eredményei alapján egy szélesebb regionális keretbe illeszkedő, a felszíni és felszín alatti víz minőségi és mennyiségi változásainak, valamint a talaj mozgásának nyomon követésére szolgáló komplex monitoring rendszer megtervezésének előkészítésére kerül sor. A monitoring rendszernek két célja van: 1. adatok szolgáltatása a célterület állapotáról – értékelés és tervezés céljából; 2. visszajelzést kapni az alkalmazott fizikai modell és a megtett intézkedések hatékonyságáról. A káros hatások mértékének azonosítása érdekében összegyűjtjük és feldolgozzuk a helyi szinten és a partnerek által nemzetközi szinteken összegyűjtött adatokat egyaránt.

A 3. célkitűzés keretében tájékoztatjuk a nyilvánosságot, biztosítva a részvételt a természeti erőforrások fenntartható használatának átfogó folyamatában. Az ukrajnai érdekelt felek fokozott bevonása a határokon átnyúló együttműködés erősítése révén. A 3. célkitűzés a tudatosság növelésére, és a projekt eredményeinek népszerűsítésére irányul különböző szinteken. A projekt eredményeinek határokon átnyúló népszerűsítését nem csak a turisták és a térségbe látogatók számára kell hozzáférhetővé tenni, hanem a helyi és felsőbb szintű döntéshozók számára is. A projekt keretében elkészült szóróanyagok és PR események nem csak a figyelem felkeltését szolgálják, hanem hosszú távon további projektek generálásához és egyéb szakmai kutatások elvégzéséhez is hozzájárulhatnak a jövőben.