main-bg

Знайомтесь з нашим проектом REVITAL I

Екологічна оцінка можливостей відновлення природних ресурсів у Солотвино з метою запобігання подальшому забрудненню басейну Верхньої Тиси через підготовку комплексної системи моніторингу РЕВІТАЛ-І

Назва проекту:

«Екологічна оцінка можливостей відновлення природних ресурсів у Солотвино з метою запобігання подальшому забрудненню басейну Верхньої Тиси через підготовку комплексної системи моніторингу РЕВІТАЛ І»

Акронім проекту:

REVITAL I. (РЕВІТАЛ)

Апліканти:

Головний Аплікант: Європейське об’єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА (ЄОТС ТИСА), Угорщина
A1: Мішкольцький Університет, Угорщина
A2: Солотвинська селищна рада, Україна
A3: Муніципалітет Сігету-Мармацієй, Румунія
A4: Кошицький технічний університет, Словаччина
A5: Інститут геологічних наук Національної академії наук України, Україна

Бюджет проекту:

1 075 817,58 Євро, співфінансування ЄС 968 235,81 Євро

Місце реалізації проекту:

Місце реалізації основних заходів проекту – зона соляних шахт на території Солотвинської селищної ради. У зв’язку з існування підвищеного ризику поширення потенційно шкідливих
територіальних впливів на транскордонну ситуацію, а також з метою впровадження комплексної системи моніторингу передбачено дослідження ширшої території, виявлення та встановлення зв’язків з іншими заходами. Територія розташована у басейні річки Верхня Тиса, де існує непрогнозований ризик забруднення, що походить від занедбаного шахтового комплексу. Під загрозою селище Солотвино та прикордонна частина Сігету-Мармацієй. Обидва населені пункти розташовані на українсько-румунському кордоні, що передбачає транскордонний ефект проблеми. Ця екологічна катастрофа впливає на ширшу територію басейну річок Тиса та Дунай.

Резюме проекту:

У грудні 2010 р., рішенням Закарпатської обласної державної адміністрації ситуацію з соляними шахтами в українському Солотвино було визнано як надзвичайну. Згодом це рішення було підтверджено експертним висновком МНС України. Окрім забруднення сіллю, що забруднює підземні та поверхневі води (р. Тиса), соляні шахти, що руйнуються, створюють постійну небезпеку для життя людей, інфраструктури, що також може призвести до каскадних руйнувань. У 2016 році, Команда цивільного захисту ЄС (RAR) провела оцінку ризиків території та її околиць. Звіт щодо оцінки ризиків містить різні сценарії та 8 пакетів рекомендацій щодо етапів відновлення. REVITAL I – це перший захід, що спрямований на впровадження пропозицій RAR на практиці. Головна мета REVITAL I полягає у створенні основи для запуску проекту відновлення шахт Солотвино та околиць через поглиблення транскордонної співпраці між Закарпаттям та суміжними територіями.

У проектній пропозиції пропонується наблизитись до даної мети через досягнення трьох конкретних цілей: 1. вивчити та оцінити поточну екологічну ситуацію у соляних шахтах Солотвино та на прилеглих територіях (геологічні, геоморфологічні, структурні, гідрогеологічні, гідрологічні дослідження) за допомогою провідних технологій, 2. підготувати створення комплексної системи моніторингу, що відповідає ширшим регіональним рамкам відстеження якісних та кількісних змін поверхневих та підповерхневих вод й зміщень ґрунтів. 3. підвищити суспільну обізнаність та просувати результати проекту на різних рівнях. Це важливе не лише для керівництва Солотвино та його мешканців, але через характер проблеми також для поселень вздовж кордону та басейну річки Тиса. У рамках проекту також буде складено Стратегічну концептуальну записку (документ з аналізом та рекомендаціями щодо подальших напрямків роботи, а також пропозиції щодо порядку пріоритетності дій для різних груп зацікавлених сторін, осіб, відповідальних за
прийняття рішень). Шість партнерів з чотирьох країн об’єднали зусилля для реалізації проекту.

Загальна мета проекту:

Загальна мета полягає у створенні основи для впровадження процесу відновлення та рекультивації Солотвино та його околиць через поглиблення транскордонної співпраці між Закарпаттям та прилеглими регіонами. Збір даних та виявлення знань через дослідження та інші заходи (геологічні, геоморфологічні, структурні, гідрогеологічні, гідрологічні дослідження), а також планування комплексної системи екологічного моніторингу в Солотвино. Це створить основу та сформує середньострокову й довгострокову основу для відновлення шахт і регіону Верхньої Тиси також. Через розробку конкретних ідей проект повинен стати першим кроком до можливих інвестиційних проектів з метою управління порожнинами шахт та запобігання подальшого забруднення води, що сприятиме зниженню екологічних ризиків у довгостроковій перспективі. Ці заходи сприяють досягненню результатів Тематичної цілі програми № (охорона навколишнього середовища, пом’якшення наслідків кліматичних змін): збільшення потенціалу захисту навколишнього середовища.

Конкретні цілі:

У проекті визначено три конкретні цілі, що служитимуть для розробки дослідницьких та планувальних заходів, що описані нижче:

SO1 Вивчити та оцінити поточний екологічний стан Солотвинської соляної шахти та прилеглих до неї територій з дослідженнями та збором даних щодо поточного стану (геологічний, геоморфологічний, структурний, гідрогеологічний, гідрологічний) шахти та прилеглих до неї територій. Це буде зроблено шляхом збору та аналізу вже існуючих даних і через застосування провідних технологій у співпраці з університетами, дослідними установами. Виявлення знань за допомогою опитувань та інших заходів сформує середньо- та довгострокову основу для відновлення регіону і створення комплексної системи моніторингу;

SO2 Підготувати – на основі результатів SO1 – створення комплексної системи моніторингу, що відповідає ширшим регіональним рамкам для відстеження якісних і кількісних змін поверхневих і приповерхневих вод й зміщень ґрунтів, що відчуваються в районі Солотвино. Мережа моніторингу матиме два завдання. По-перше, вона постачатиме дані та оброблену інформацію щодо стану цільової території для оцінки та планування, наприклад, відновлення. По-друге, мережа дозволить нам отримати зворотній зв’язок щодо ефективності застосовуваної фізичної моделі та вжитих заходів. Вона буде заснована на двох стовпах, що доповнюють один одного. По-перше, для того, щоб визначити ступінь шкідливого впливу, ми будемо відстежувати як локальні показники у Солотвино, так й показники в річці Тиса на транскордонному рівні. У сукупності такі випадки забруднення вод призводять до транскордонних викликів, враховуючи транснаціональний характер річки Тиса.

SO3 Підвищити обізнаність та просувати результати проекту на різних рівнях. Публікація і поширення інформації про результати проекту серед широких кіл громадськості, політиків та осіб, що приймають рішення, а також зміцнення транснаціональних зв’язків.
Туристи та відвідувачі матимуть більш повну інформацію про ситуацію. Інформаційні продукти також будуть корисними для інших проектів, досліджень і, не в останню чергу, Службами надзвичайних ситуацій України для формулювання звернень до громадськості щодо ризиків, пов’язаних з шахтою в Солотвині.