kisvarda

Nemzetközi konferencia “A területi társulások létrehozásának és működésének pozitív hatása a gazdasági fejlődésére az Európai Unióban és annak külső határán” elnevezéssel a Tisza ETT szervezésében

Szeptember 20.-án a beregszászi Jánosiban került megrendezésre A területi társulások létrehozásának és működésének pozitív hatása a gazdasági fejlődésére az Európai Unióban és annak külső határán elnevezésű nemzetközi konferencia. A rendezvényen részt vettek az EU szakértői, ukrajnai és magyarországi minisztériumok képzviselői, tudományos szakemberek, diplomaták, megyei, járási és települési önkormányzatok vezetői Kárpátaljáról és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.

PADEA 6

A rendezvényen köszöntőt mondtak: Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke, Szabó István a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke, Klobucar Slaven, a Régiók Bizottsága EGTC Platform Titkárságának ügyintézője, a RB COTER Szakbizottság tagja és Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának képviseletében Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusa misszióvezetője. A rendezvény iránt kiemelt érdeklődés volt, hiszen a résztvevők száma felülmúlta a várakozásokat.  

PADEA 4

A rendezvényen került bemutatásra és ismertetésra annak a kutatásnak az anyaga, melyet a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás felkérésére az Ungvári Nemzeti Egyetem Jogi Karának és az Ukrán Tudományos Akadémia Gazdasági Intézetének szakértői készítettek el, szoros együtműködésben  a Határokon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálatával (CESCI). Mind a kutatás, mind pedig a rendezvény a Pallas Athene Domus Educationis Alapívány (PADEA) támogatásával valósult meg.

PADEA 7

A két blokkból álló rendezvény első előadója dr. Antal Andrea, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma Regionális és Határ Menti Fejlesztések Főosztály vezető-kormánytanácsosa volt, aki az európai területi társulások magyarországi működését és a minisztérium által biztosított támogatási rendszer felépítését ismertette a hallgatósággal, különös hangsúlyt fektetve az ETT-k, mint az EU viszonylag új, határon átnyúló együttműködési mechanizmusa, bemutatására. Ezt követően Ustimenko VolodymyrUkrajna Nemzeti Tudományos Akadémia Jogi és Gazdaságtudományi Kutatások Intézetének igazgatója, a jogtudományok doktora, professzor, Ocskay Gyula, a Határokon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálata (CESCI) főtitkára és Lazur Yaroslav, az Ungvári Nemzeti Egyetem Jogi Karának dékánja, a jogtudományok doktora, professzor mutatták be az elmúlt félévben végzett kutatómunkájuk eredményét és az arról szóló kiadványt.

PADEA 9


A rövid szünetet követően Akitis Edmunds, a katasztrófa kockázat csökkentésével és a vészhelyzetekre való felkészüléssel foglalkozó EU szakértő, az európai polgári védelmi mechanizmus szakértője tartott előadást az Európai Unió határon átnyúló együttműködési politikájának mechanizmusáról, és az ETT-k abban betöltött szerepéről.

Ezt követően Budik Olekszij, Ukrajna Közösségi és Területfejlesztési Minisztériuma Regionális Fejlesztési Igazgatóságának régiók közötti és határ menti együttműködési szakértői csoportjának állami szakértője és Belokolos Hanna, Ukrajna Gazdasági Fejlesztési, Kereskedelmi és Mezőgazdasági Minisztériuma Állami Beruházási Projektekért és Fejlesztésért Felelős Igazgatóságának igazgató-helyettese ismertették a résztvevőkkel az ETT-k jelenlegi helyzetét, működésük jogi és törvényi hátterét Ukrajnában valamint a nemzetközi technikai segítségnyújtási támogatások felhasználásának hatályos törvényi feltételeit.

PADEA 11

A rendezvény záró részében sikeresen működő ETT-k bemutatkozására került sor: Nagy Péter, a magyar-szlovák Ister-Granum EGTC, dr. Nagy Árpádné Ágota, a magyar-horvát Mura régió ETT és Szabóné Cap Andrea, a magyar-ukrán Tisza ETT munkáját és eddig elért sikereit osztották meg a résztvevőkkel. Érdekes előadást tartott Guk Andrii, az Európa Tanács „Decentralizáció és önkormányzati reform Ukrajnában” Programjának programmenedzsere, aki az Európa Tanács határon átnyúló együttműködési programjáról beszélt, ami viszonylag kevéssé ismert a régióban.

PADEA 5

A jelen nemzetközi tudományos konferencia megrendezésével célunk az volt, hogy az európai területi társulások működésént bemutatva, feltárjuk és ismertessük a vonatkozó ukrajnai bejegyzés és működési feltételek jogi környezetét, bemutassuk a Társulások működésének a határmenti régiók gazdasági fejlődésre irányuló pozitív hatásait a vonatkozó kutatások és a jelen pillanatban hatályos törvények alapján. Bízunk abban, hogy a projekt keretében elkészült határon átnyúló együttműködések ukrajnai szabályozását segítő kézikönyv pedig ösztönzőleg hat további területi társulások létrehozására az EU külső határán a jövőben.