background image

Rólunk

Az ukrajnai európai integrációs folyamatok tekintetében fontos esemény volt a Tisza ETT 2015. októberi, Magyarország Kormánya támogatásával történő megalakulása.

Büszkék vagyunk arra, hogy nekünk sikerült elsőként létrehoznunk egy olyan példaértékű területi együttműködési társulást Európában, melyet egy EU-tagállam (Magyarország) és egy nem EU-tagállam (Ukrajna) határ menti térségei alapítottak. Kezdeményezésünket az EU illetékes szervei is nagy várakozással kísérik figyelemmel. A Régiók Bizottságának tagjaként Brüsszelben képviselem a határ menti kapcsolatok ügyét, s 2016. április 20-án a Régiók Bizottsága által szervezett EGTC Platform rendezvényén felkérést kaptunk a bemutatkozásra és hozzászólásra.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földrajzi adottságai okán három országgal határos/sajátos geopolitikai helyzetéből adódóan, számos fejlesztést, közös projektet valósít meg a szomszédos országok területeivel összefogva/közösen. Bízom abban, hogy a megszerzett tapasztalat és tudás birtokában együttműködésünknek új dimenziót ad a Tisza ETT, mellyel az alapítók – ukrajnai Kárpátalja Megyei Tanács, és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Kisvárda Város Önkormányzata – előtt megnyílik az út, hogy közös munkával olyan elképzelések váljanak valósággá, amikre régóta várnak az ott élők. Hagyományaink és identitásunk megőrzése mellett gondolkodunk és dolgozunk együtt közös céljaink elérése érdekében. Legfontosabb megoldandó feladataink a határátkelők, s az infrastruktúra fejlesztése, a vállalkozások támogatása, a gazdasági fellendülés és a munkahelyteremtés, valamint az intézményi és civil társadalom működésének támogatása.

A térség kiváló természeti környezettel és földrajzi adottságokkal rendelkezik, amely lehetőséget ad a mezőgazdasági termékfeldolgozás és a megújuló energiatermelés területén az összefogásra. Legfontosabb célunk a közelmúltban elkészült stratégiánk alapján az ETT forrásainak hatékony felhasználása a tervezett interregionális, és határ menti európai projekteken keresztül.

Egyidejűleg létrehoztuk a térség számára legfontosabb szociális, ökológiai és infrastrukturális projektek adatbázisát, melyek megvalósítása további fejlesztéseket generál majd a jövőben és hosszú távon meghatározzák a térségben élők mindennapjait.

Seszták Oszkár

a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás elnöke

A Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (Tisza ETT) 2015 októberében alakult. Alapítói: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Kisvárda Város Önkormányzat (Magyarország) és a Kárpátaljai Megyei Tanács (Ukrajna).

Egyedülálló dolog ez Ukrajna és az EU számára is, hiszen először fordul elő, hogy Ukrajna határmenti régiója Magyarország támogatásának köszönhetően egy európai struktúra részévé válik, ami új lehetőségeket nyit meg a határon átnyúló együttműködésben az EU külső határszakaszán. Ezzel lehetőséget kaptunk arra, hogy új szervezeti formában működjünk együtt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével az EU által támogatott konkrét gazdasági, befektetési, környezetvédelmi, infrastrukturális valamint kulturális, oktatási projektek keretein belül. Az EU támogatásával a gazdaság átalakítása Ukrajna egyik régiójában, az EU-val szomszédos területen egy olyan fejlődési környezet létrehozását segíti elő egy ún. minta-projektként, amelynek hatása várhatóan megtöbbszöröződik, és pozitív változásokhoz vezet az ukrán társadalom minden szintjén és minden ágazatában.

A Tisza ETT új és innovatív szervezet, amely különösen fontos az Ukrajnában zajló európai integrációs folyamatok szempontjából. Hiszen Kárpátalja megye az, amely négy európai uniós tagállammal, Magyarországgal, Szlovákiával, Romániával és Lengyelországgal, is határos, így alkalmas az Ukrajna és az EU közötti együttműködés új alapokra helyezésére, új keretek között, a határon átnyúló projektek finanszírozásán keresztül. A magyar partnerekkel közösen megteremtettük ennek az alapját, és most kezdődik a projektek előkészítése. Bízunk abban, hogy a Tisza ETT közösségeink számára hatékony tevékenységével, és az Európai Unió támogatásával az ukrán-magyar együttműködés igazi motorjává válik.

Volodymyr Chubirko

a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás társelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke

Tisztelt Olvasó! Kedves Látogató!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (Tisza ETT) honlapján. Az Európai Unió 2006-ban lehetőséget teremtett arra, hogy az uniós források felhasználásának hatékonyságával, a már meglévő, vagy jövőbeni együttműködések sikeressége érdekében Európai Területi Társulást hozzanak létre. Hazánkban, 2007. augusztus elsejétől olyan non-profit csoportosulások formálódhatnak, amelyek két vagy több tagállam önkormányzatai, helyi, regionális szereplői közötti hatékony együttműködés sikerességét hivatottak biztosítani. Örömömre szolgál, hogy 2015-ben nekünk sikerült! Életre hivatott egy olyan területi társulás, mely elsődleges célja a határokon átívelő kapcsolatok építése, illetve a hatékony segítő együttműködésen alapuló kohézió kialakítása. Az Európai Területi Társulás elsődleges feladata, hogy erősítse az együttműködést, a gazdaság és a társadalom szereplői között az Unió tagállamaiban.

Kisvárda város polgármestereként hiszem, hogy a Tisza ETT olyan lehetőség, amely közelebb hozza egymáshoz az embereket, eszközt ad a gazdaságilag gyakran elmaradott és elszigetelt határtérségeknek a felzárkózáshoz, továbbá megteremti a közösség területi szervezeteinek hatékony együttműködési lehetőségeit. Lehetővé teszi, hogy összekösse Európa széleit, hogy közlekedési folyosók, környezetvédelmi parkok létesüljenek azonos érdekek mentén.

Feladatunknak érezzük, hogy az infrastrukturális fejlesztések és stratégiák révén, teret nyissunk különböző szolgáltatások közös megteremtéséhez. Bízom benne, hogy közös együttműködésünk és munkánk, számos sikerekben, valamint eredményekben bővelkedő projektet eredményez, mely egy biztosabb jövő és egy fejlődő jövőkép felé mutat.

Leleszi Tibor

Kisvárda város polgármestere