kisvarda

Idén Nyíregyházán került megrendezésre a Tisza ETT éves közgyűlése

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat adott otthont a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás éves közgyűlésének 2020. március 10-én. A közgyűlésen az alapítók képviseletében részt vettek Seszták Oszkár elnök (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke), Mikhailo Rivis társelnök (a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke), valamint Kisvárda Város polgármestere Leleszi Tibor.

A Tisza ETT felügyelőbizottságának képviseletében Chubirko Volodymyr elnök és Szabó István felügyelőbizottsági tag, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke és Ignat Róbert felügyelő bizottsági tag vett részt. 

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Szilágyi Mátyás Magyarország Beregszászi Konzulátusának misszióvezetője, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviseletében Huzinec Jurij hivatalvezető és Makovszkij Vaszil főosztályvezető, továbbá dr. Loppert Balázs Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja, Csizmadia Alexandra Magyarország Beregszászi Konzulátusának külgazdasági attaséja, Kiss András a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés tagja és Nemzetközi Kapcsolatok és Határmenti Együttműködés Bizottsága elnöke, Majorné László Brigitta Nemzetközi és Területfejlesztési referens, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés munkatársai.

Seszták Oszkár, mint a Tisza ETT elnöke 8 napirendi pontot terjesztett elő és megköszönve a munkaszervezet munkáját, felkérte Szabóné Cap Andreát az ETT igazgatóját szakmai beszámolók megtartására. A beszámoló a Társulás 2019 éves tevékenységéről szólt, kiemelve a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával megvalósított projekteket, valamint a Társulás nemzetközi projektjeit.

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében megvalósuló REVITAL I projekt Támogatási szerződését 2019. augusztus 28-án írták alá, mely fő célja, hogy megalapozza az Aknaszlatinai sóbánya és a környező terület revitalizációs folyamatának megteremtését a határokon átnyúló együttműködés elmélyítésével.

A makkosjánosi hulladéklerakó és a kisvárdai biogázüzem építését megcélzó Zero Waste projekt reményeink szerint hamarosan elindul. Igazgató Asszony továbbá ismertette a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 3. pályázati felhívása keretében a Tisza ETT partnerségében 2020 februárjában benyújtott pályázatokat.

Mikhailo Rivis a Társulás társelnöke hangsúlyozta, hogy a fent említett projektek Kárpátalja Megye és a helyi lakosság számára kiemelt jelentőséggel bírnak.

Az ülésen elfogadásra került a Tisza ETT 2019.évi egyszerűsített beszámolója, valamint a 2020 évi költségvetési és közbeszerzési terve egyaránt.

Az ülést követően megalakult az új Felügyelő Bizottság, melynek elnöke továbbra is Chubirko Volodymyr.