kisvarda

Partneri találkozó a REVITAL I projekt keretében Kisvárdán

A Tisza ETT szervezésében, 2019. október 21.-én, Kisvárdán került sor a „Természeti források revitalizációjának környezeti vizsgálata Aknaszlatinán a Felső-Tisza-medence további szennyezésének megakadályozása érdekében egy átfogó monitoring rendszer kialakításával – REVITAL I” HUSKROUA/1702/6.1/0072 projekt első projekt-meeting találkozójára. 

Revital 5

A projekttalálkozón résztvettek partnereink, a Miskolci Egyetem munkatársai, Aknaszlatina Önkormányzatának alpolgármestere, Máramarossziget Önkormányzatának képviselői, valamint a Kassai Műszaki Egyetem munkatársai. A Tisza ETT képviseletében Seszták Oszkár elnök és Leleszi Tibor, Kisvárda Város polgármestere, mint alapító tag és házigazda köszöntötték a vendégeket. Ezt követően Szabóné Cap Andrea, a Társulás igazgatója köszöntötte a partnereket és rátért a napirendi pontok megvitatására. 

Revital 2

A megbeszélés témái voltak: a 2019. november 28.-i nyitókonferencia, melynek előzetes programtervét Jevcsák Judit a Tisza ETT igazgató-helyettese ismertette, a kozbeszerzési eljárások lefolytatásának sajátosságai, a projekt honlapjának és reklámanyagának megtervezése, az éves rendezvénynaptár áttekintése, a tervezett módosítások megvitatása, stb.