kisvarda

Közös nemzetközi rendezvények a határon átnyúló együttműködés fejlesztéséért

2020. február 10–11.-én Ungváron közös nemzetközi rendezvények lebonyolítására került sor a határokon átnyúló együttműködés fejlesztéséért. Az első rendezvény tudományos kerekasztal megbeszélés volt „Ukrajna határokon átnyúló együttműködésének fejlesztése az európai integráció viszonylatában: jelenlegi helyzet, kihívások, távlatok”. A második rendezvény továbbképzési alkalom volt „Jogi keretek és európai eszközök” címmel, az Ungvári Nemzeti Egyetem Jogi Kara Továbbképzési Központjának köztisztviselői beosztásban dolgozó hallgatói számára.

A rendezvények szervezői a következő intézmények voltak: Ukrajna Nemzeti Tudományos Akadémiája Jogi és Gazdaságtudományi Kutatások Intézete, az Ungvári Nemzeti Egyetem Jogi Kara, az Ungvári Nemzeti Egyetem Jogi Kara Köztisztviselői Továbbképzési Központja, a Határokon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálata (CESCI), a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (Tisza ETT), valamint az Európa Tanács „Decentralizáció és önkormányzati reform Ukrajnában” Programja.

A kerekasztal megbeszélés résztvevőit köszöntötte LENGYEL Miroslava, az UNE rektorhelyettese, a politikatudományok doktora, docens, RIVIS Mikhailo, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke, BUHAJLA József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja és SLIVKA Oleksandr, az Ungvári Nemzeti Egyetem Jogi Kara Köztisztviselői Továbbképzési Központ vezetője. 

A rendezvények előadói között olyan neves tudományos szakemberekkel találkozhattunk, mint LAZUR Yaroslav, az Ungvári Nemzeti Egyetem Jogi Karának dékánja, a jogtudományok doktora, professzor, USTIMENKO Volodymyr, Ukrajna Nemzeti Tudományos Akadémia Jogi és Gazdaságtudományi Kutatások Intézetének igazgatója, a jogtudományok doktora, professzor, OCSKAY Gyula, a Határokon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálata (CESCI) főtitkára, HIMINEC Vasil, a Stratégiai Kutatások Nemzeti Intézete Nyugati Régió Kutatási Osztályának ungvári vezetője, a közgazdaságtudományok doktora, professzor, SEMBER Stepan, Ukrajna Tudományos Akadémiája Kárpátaljai Társadalom-gazdasági és Humanitárius Tanulmányi Központjának igazgatója, a közgazdaságtudományok kandidátusa, egyetemi docens, JEVCSÁK Judit, a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Társulás igazgató-helyettese, GUK Andrii, az Európa Tanács „Decentralizáció és önkormányzati reform Ukrajnában” Programjának programmenedzsere, SANCHENKO Alevtina, Ukrajna Nemzeti Tudományos Akadémia Jogi és Gazdaságtudományi Kutatások Intézete Közgazdaságtan Szakpolitikai és Emberi Jogi Központjának vezetője, a jogtudományok doktora, tudományos munkatárs.

A kerekasztal résztvevői eszmecserét folytattak a határokon átnyúló együttműködés fejlesztésének aktualitásairól, mint a modern Ukrajna gazdasági fejlődésének fontos tényezőjéről; a határokon átnyúló együttműködés európai elképzeléseiről, Ukrajna lehetőségeiről és kilátásairól az európai integráció összefüggésében; a határokon átnyúló együttműködés kibővítésének társadalmi-gazdasági alapjairól, a Kárpátaljai Regionális Fejlesztési Stratégia 2021-2027 tükrében;  új mechanizmusok bevezetéséről Ukrajna és az EU közötti együttműködés vonatkozásában, az elért politikai és jogi eredményekről, valamint a jó gyakorlatok terjesztéséről a Tisza Korlátolt Felelősségű Területi Társulás Európai tapasztalatai alapján; a partnerség megerősítéséről a tudományos és gyakorlati lehetőségek megszilárdítása érdekében Ukrajna és az európai országok között a határokon átnyúló együttműködés előmozdítása és fejlesztése céljából; az Európa Tanács jogi vívmányairól, a határokon átnyúló együttműködés kérdésében az „Európa határok nélkül” koncepció keretében, és egyéb fontos témákról.

A rendezvény zárásaként ünnepélyes keretek között háromoldalú együttműködési szándéknyilatkozat aláírására került sor Ukrajna Nemzeti Tudományos Akadémiája Jogi és Gazdaságtudományi Kutatások Intézete, az Ungvári Nemzeti Egyetem Jogi Kara és a Határokon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálata (CESCI) között.