kisvarda

Kárpátalja megye hulladékgazdálkodási stratégia-tervezete 2030-ig

A szilárd hulladék kezelésének kérdése Kárpátalja megye egyik legfájóbb ökológiai problémája. A megye földrajzi elhelyezkedéséből adódóan ez negatív hatással van a szomszédos országok határ menti területeinek környezetére és Ukrajna nemzetközi megítélésére egyaránt. A Tisza ETT létrehozásának célja: projektek megvalósítása az EU pénzügyi és technikai segítségnyújtásának bevonásával. 2016-ban került kidolgozásra a Tisza ETT Integrált területfejlesztési stratégiája, melynek egyik prioritása költséghatékony hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása Kárpátalján, magyarországi részvétellel. Az ENI „Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna” HUSKROUA Határon Átnyúló Együttműködési Program 6.1 prioritása a Környezetvédelem és a klímaváltozás okozta hatások mérséklése többek között ennek a kérdésnek a megoldására is irányul.

Jelen pillanatban a Tisza ETT két projekt főpályázója az ENI „Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna” HUSKROUA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, melyek egyike a „ZeroWaste: Theory for Everybody, Practice for Everyone in the Cross-Border Region (Zéró Hulladék: elmélet és gyakorlat mindenki számára a határmenti régióban). A projekt teljes költségvetése 5,5 millió euro. A pályázat keretében Kisvárdán biogázüzem épül, Kárpátalján pedig a beregszászi járási Jánosiban hulladéklerakó kerül kialakításra és hulladékválogató üzem beüzemelésre. A pályázat a támogatási döntés értelmében nyertes, jelenleg a támogatási szerződés aláírásának előkészületei zajlanak.

Bizottsag 2

Jevcsák Judit, a Tisza ETT igazgató-helyettese arról tájékoztatta a Kárpátaljai Megyei Tanács Ökológiai Bizottságának tagjait, hogy Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma nagyon pozitívan fogadta a hulladékkérdés megoldására irányuló kezdeményezést, és úgy döntött, támogatja hulladékgazdálkodási stratégia kidolgozását Kárpátalján. A Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke, Rivis Mikhailo úr vezetésével 2019. június 11.-én megtartott tanácskozáson elfogadott határozat értelmében, a Tisza ETT lett megbízva a stratégia elkészítésével. A Kárpátalja megye hulladékgazdálkodási stratégiája 2030-ig projektdokumentum kidolgozásában szakmai segítséget nyújtottak a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal illetékes főigazgatóságai.

A stratégiai dokumentum főbb fejezetei: a régió jelenlegi környezeti állapotának bemutatása; a hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzetének értékelése Kárpátalján és Ukrajnában; a stratégia céljának, főbb célkitűzéseinek és alapvető feladatainak meghatározása; a problémák azonosítása és azok megoldásának módjainak kidolgozása Magyarország példáján; monitoring intézkedések; regionális hulladékgazdálkodási terv kidolgozása; a várt eredmények leírása a megvalósítás lehetséges finanszírozási forrásainak bemutatásával.

Bizottsag 3

Cél a legfejlettebb EU-s technológiák átültetése az ukrajnai gyakorlatba. Ennek érdekében a Tisza ETT elemezte a hulladékgazdálkodási rendszer állapotát Magyarországon és a szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Magyarország e tekintetben szerzett tapasztalatai fontos részét képezik a stratégia-tervezenek.

2019. október 11.-én a stratégia-tervezet megküldésre került Ukrajna Közösség és Területfejlesztési Minisztériuma számára kiértékelésre, valamint az általuk szükségesnek ítélt további észrevételek és javaslatok megtétele céljából. Az elkészült stratégia megküldésre került az Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnöke, Ihor Bondarenko úr számára is a jóváhagyásra vonatkozó határozattervezet elkészítése, valamint a dokumentum szükséges stratégiai és környezeti értékelésének elvégzése céljából. Október 22.-én megkezdődött a stratégia-tervezet stratégiai és környezeti értékelésének folyamata.

A továbbiakban meg kell vitassák, és ülésükön jóvá kell hagyják a stratégia-tervezetet a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselő, ezt követően el kell fogadja azt a Tisza ETT közgyűlése is annak érdekében, hogy a jövőben kezdeményezni lehessen közös projektek előkészítését az ukrán-magyar határtérségben nemzetközi pályázatok keretében történő finanszírozás bevonására.