kisvarda

A REVITAL I projekt nyitókonferenciája

2019. november 28-án került megrendezésre Ungváron, a Kárpátaljai Megyei Tanács üléstermében az „Environmental Assessment for Natural Resources Revitalization in Solotvyno to prevent the further pollution of the Upper-Tisza Basin through the preparation of a complex monitoring system (REVITAL I)» HUSKROUA/1702/6.1/0072” (Természeti források revitalizációjának környezeti vizsgálata Aknaszlatinán a Felső-Tisza-medence további szennyezésének megakadályozása érdekében egy átfogó monitoring rendszer kialakításával – REVITAL I) projekt nyitókonferenciája.

Főpályázó: Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (Tisza ETT). Partnerek: Miskolci Egyetem (Magyarország), Aknaszlatina Önkormányzata (Ukrajna), Máramarossziget Önkormányzata (Románia), Kassai Műszaki Egyetem (Szlovákia), Ukrajna Nemzeti Tudományos Akadémia Földtudományi Intézete (Ukrajna).

A projekt a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében valósul meg (6.1 prioritás: A környezet fenntartható használata a határmenti területen – a természeti erőforrások megőrzése, az üvegházhatású gázkibocsátás és a folyószennyezettség csökkentését célzó intézkedések), teljesítve az EU polgári védelmi mechanizmusa tanácsadó missziójának az Aknaszlatina sóbánya állami vállalat kockázatértékeléséről szóló jelentésének egyik fő javaslatát, melyet a misszió a 2016 őszén végzett munka eredményeként tett.

A HUSKROUA 2014-2020 program Közös Monitoring Bizottsága 2018. július 12.-i döntésével a REVITAL I projektet a támogatott projektek közé sorolta. A projekt összköltségvetése 1 075 817,58 euró, ebből az EU támogatás mértéke 968 235,81 euró. A projekt megvalósításának időtartama 24 hónap.

A támogatási szerződést augusztus 29-én a Kárpátaljai Megyei Tanács és Állami Közigazgatási Hivatal épületében írta alá Szakács Áron, a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014–2020 szakmai titkárságának igazgatója és Seszták Oszkár, a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (Tisza ETT) elnöke. 2019. október 22-én a REVITAL I projekt bejegyzésre került Ukrajna Gazdaságfejlesztési, Kereskedelmi és Mezőgazdasági Minisztériumánál.

A projekt keretében geofizikai méréseket végeznek majd mind a bányában, mind annak területén kívül, kisebb fúrásokat az adatgyűjtéshez / megfigyeléshez, indikátor teszteket, tavakból, folyóból és talajvízből vett vízminták mintavételét és elemzését, speciális berendezések alkalmazását a sóbánya beomlott járatainak feltérképezéséhez a levegőből és a földfelszín alatt.

A határon átnyúló helyzetet érintő területi hatások megnövekedett kockázata miatt átfogó monitoring rendszer kidolgozása valósul meg az Aknaszlatinai sóbánya területén és annak szélesebb környezetében, valamint sor kerül az elárasztott sóbányák feltérképezésére is robottechnológia segítségével, melyet a Miskolci Egyetem kutatói fejlesztettek ki. . A robot elemzéseket végez majd és fényképeket is készít további felhasználásra, annak érdekében hogy megtalálják az optimális megoldást a problémára és a terület lehetséges rehabilitációjára.

A REVITAL I  projekt fő célja, hogy megalapozza az Aknaszlatinai sóbánya és a környező terület revitalizációs folyamatának megteremtését a határokon átnyúló együttműködés elmélyítésével.

A projektben három konkrét cél megvalósítása lett kitűzve: a jelenlegi környezeti állapot megvizsgálása és értékelése az Aknaszlatinai sóbánya és annak szélesebb környezetében az innovatív technológia segítségével; vizsgálati monitoring létrehozása egy jövőbeni integrált monitoring rendszer kidolgozása a felszíni és a közeli víz, talaj mozgásának minőségi, mennyiségi változásainak figyelemmel kísérésére; a tudatosság növelése és a projekt eredményeinek elmozdítása különböző szinteken.

A rendezvényt ünnepélyesen megnyitották Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék vezetői, Mikhailo Rivis és Seszták Oszkár, valamint a Tisza ETT igazgatóhelyettese Jevcsák Judit.

A meghívottakat köszöntötték: Oleksij Hetmanenko, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnökének helyettese, aki biztosított arról, hogy a végrehajtó hatalom helyi szervei, ahogyan korábban is, továbbra is támogatni fogják a Tisza ETT munkáját a régió számára fontos projektek megvalósításában, beleértve a REVITAL I projektet is; Magyarország ungvári főkonzulja, Buhajla József Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma vezetőinek üdvözletét tolmácsolta, akik 2015 nyarán kezdeményezői voltak az Aknaszlatinai probléma megoldásának, és ösztönzői a projekt sikeres végrehajtásának; Khomichak Ljudmilla, Ukrajna Gazdaságfejlesztési, Kereskedelmi és Mezőgazdasági Minisztériuma Igazgatóságának vezetője, aki biztosított a minisztérium támogatásáról, és hangsúlyozta a közös munka fontosságát a REVITAL I projekt sikeres megvalósításában annak érdekében, hogy megőrizzék a vidék ökológiáját és sikeresen hasznosíthassák a jövőben annak egyedi lehetőségeit; Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának misszióvezetője, arról beszélt, hogy az aknaszlatinai probléma megoldásába szükséges bevonni az érdekelteket minden szinten. 

Zsigmond Dezső híres magyar rendező Aknaszlatináról szóló „A Föld nyeli el” című dokumentumfilmjének megtekintését követően nagy csend lett a teremben, és úgy tűnt felesleges minden további kommentár…..

Ezt követően Proskura Serhij, az Aknaszlatinai Sóbánya Állami Vállalat igazgatója tartott előadást az Aknaszlatinai Sóbánya múltjáról és jelenéről, ismertette a fennálló problémákat és a lehetséges perspektívákat a jövőre nézve. Számos elgondolkodtató téma került felvázolásra az előadás keretében.

 dr. Oroszi Viktor György, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma az EU Duna Régió Stratégia nemzeti koordinátora az EU Duna Régió Stratégia aktualitásai, valamint a vízminőség és környezeti kockázatok prioritási területek kapcsolódási pontjai a REVITAL I projekthez címmel tartott előadást. Fontos megjegyezni, hogy az előadó által képviselt szervezet Joó István vezetésével (aki napjainkban az export fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár) volt az, akik elsőként reagáltak a Kárpátaljai Megyei Tanács kérésére, hogy segítséget nyújtsanak az aknaszlatinai probléma megoldására.  A diplomaták – az EU Duna régió stratégiájának nemzeti koordinátorai mindent megtettek annak érdekében, hogy ezt az ügyet az EU-partnerek elé terjesszék.

Szabóné Cap Andrea a Tisza ETT igazgatója előadásában röviden bemutatta a REVITAL I projektet, majd annak szakmai részét a Miskolci Egyetem kutatói Dr. Perger László és Dr. Szűcs Péter ismertették a résztvevőkkel. Az előadás keretében bemutatásra került annak a speciális robotnak a munkája is, melynek a bányajáratokba történő leengedése 2020 augusztusában várható a projekt keretében.

 Kiemelten érdekes előadásokat hallhattak a résztvevők Volodymyr Prykhodko professzortól, az Ungvári Nemzeti Egyetem Államigazgatási és Területfejlesztési Intézetének igazgatójától és Ivan Lemko professzor, Ukrajna Egészségügyi Minisztériuma „Rehabilitáció Tudományos és Gyakorlati Orvosi Központ” Állami Intézmény igazgatójától, akik Aknaszlatina turisztikai fejlesztési lehetőségeiről tartottak érdekes előadást, bemutatva azokat a gyógyászati és egészségügyi lehetőségeket melyek a térségben rejlenek.

A rendezvény záró részében került sor a partnerek bemutatkozására. A Miskolci Egyetemet dr. Mikita Viktória, a Miskolci Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet adjunktusa, Máramarossziget önkormányzatát dr. Lengyel Péter, a Kassai Műszaki Egyetemet Martina Zeleňáková docens, a Környezetmérnöki Intézet dékán-helyettese, Ukrajna Nemzeti Tudományos Akadémiáját Stella Shekhunova, a Földtudományi Intézet igazgató-helyettese, Aknaszlatina Önkormányzatát Kocserha János alpolgármester mutatták be.

A nyitókonferencián több mint 150 résztvevő vett részt, helyi önkormányzatok vezetői, tudományos munkatársak, szakértők, képviselők, ukrajnai, magyarországi, romániai és szlovákiai diplomáciai testületek munkatársai, civil szervezetek képviselői és a sajtó munkatársai. 

A rendezvényt megelőzően sajtótájékoztató megrendezésére került sor, melyen a Tisza ETT, Ukrajna Gazdaságfejlesztési, Kereskedelmi és Mezőgazdasági Minisztériuma, és a partnerek tartottak tájékoztatást a projektről és annak tervezett megvalósításáról az ukrajnai és magyarországi sajtó és média képviselői számára.

A konferencia magas szakmai szinten került megrendezésre és kiemelt érdeklődés övezte annak lebonyolítását.    

A rendezvény az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósul meg a HUSKROUA/1702/6.1/0072 projekt keretében